Att vara med på ASOV innebär att man blir en del av vår vision om integration och jämställdhet i samhället. Vi vill tacka alla människor som på något sätt har varit med under 2022. Det har varit ett framgångsrikt år för ASOV. Vi har haft flera aktiviteter runt om i Sverige med goda resultat. Klicka på Aktuellt för att få insyn på vad vi har gjort under året.

2022 upphörde  pandemilagen och man kunde drastiskt notera hur organisationen återställde sig och utöver det även växte till nya nivåer. Året avslutades med en julfest, en fest som många av våra medlemmar hade saknat men som nu äntligen var tillbaka.

Nu blickar vi framåt mot nya mål och utmaningar inom ASOV och hoppas att 2023 blir minst lika framgångsrik som 2022.

Vi avslutningsvis vill rikta ett stort tack till alla krafter som på ett eller annat sätt har bidragit mot vår vision.

God jul och Gott nytt år!