Riksförbundet Unga ASOV

 

Unga ASOV är en humanitär, kulturell och ett ideellt riksförbund byggd på demokratiska grunder. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar för barns och ungdomars rättigheter.  Vi är en ideell förening som idag har över 1000 medlemmar utspridda i 6 olika städer runt om i landet. Unga ASOV finns i Stockholm, Gotland, Linköping, Sundsvall, Skellefteå, Tranås och Karlskrona. Riksförbundets säte finns i Stockholm.

Unga ASOV har som i huvuduppgift att skapa en meningsfull tillvaro för ungdomar. Vi beaktar ungdomars olikheter och behov. Vi bedriver ett arbete mot all slags våld, rasism och diskriminering mellan ungdomar samt jobbar för att förebygga all slags tvångsgiftermål för unga tjejer. Vi jobbar med kultur, demokrati och för att öka jämställdheten mellan könen.

Det erbjuds en trygg och säker plats för ungdomar att vistas i. Det är en plats där unga får träffas för att dela sina åsikter och för att förbättra sin vardag genom gemenskap och inflytande.

Unga ASOV strävar efter att eliminera segregationen i samhället genom att flitigt arbeta med att försöka integrera både svenska och nyanlända ungdomar in i samhället. För att lyckas med detta försöker vi anpassa aktiviteterna som vi håller så att den når en större målgrupp.

Vi brukar ordna temakvällar där vi bjuder in gästföreläsare som upplyser om det aktuella i samhället och utifrån det anordnar debatter där våra ungdomar fritt får diskutera och uttrycka sina åsikter. Vi värnar även om den fysiska hälsan genom att erbjuda dansundervisning och anordnar en årlig fotbollsturnering på Skarpnäcks Sportfält.

Unga ASOV samarbetar med moderorganisationen ASOV Stockholm, Skarpnäck stadsdelsförvaltning, Skarpnäcks kulturhus, JM Education, Dada Afrika, Unga Kan och Demokrati för barns framtid. Arbetet möjliggörs bland annat av bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.