I samverkan med ASOV Stockholm engagerades en träff för våra medlemmar i Örebro. Det diskuterades ledarskap, demokrati och rasism.

Ett event som uppskattades och upplyste många. Man hade möjlighet att träffa och diskutera med nya människor. Bland annat nämndes och förtydligades hur Sverige kommer att styras de närmaste åren. I målgruppen är det vanligt att man distanserar sig från politikensvärld. Detta är ytterligare ett steg i att integrera våra medlemmar i samhället samt stärka deras position.

Kvällen avslutades med god mat och uppträdanden från flera grupper inom ASOV.