Unga ASOVs vision är att inget barn ska utsättas för våld i hemmet.
Vad är våld i hemmet, hur det kan förebyggas och vilken hjälp finns
det att få är några av punkterna under temakvällen  i Linköping.

Tillsammans ökar vi kunskapen som bidrar till att motverka att våldet
i hemmet såväl som i samhället ökar.