Helgdagar i Sundsvall

i och med lättnader på reserestriktionerna inom Sveriges gränser så hade Unga ASOV och dess medlemmar från hela Sverige en mycket trevlig helg tillsammans i Sundsvall.

Det bjöds på ojämnt väder i södra Norrland men det var inget som stoppade oss. Under helgen blev medlemmarna informerande om integration. Man fick lära sig nyttan av integration och varför detta är ett viktigt kugghjul så att vårt samhälle ska fungerande samhälle.

Andra ämnet för dagen var ledarskap. Medlemmarna fick lära sig vad ledarskap kunde betyda och vad som egentligen var bra ledarskap. Detta var uppskattat av ungdomarna. Föreläsarna gav utrymme för ungdomarna att uttrycka sina åsikter och när någon hade invändning mot något så utvecklades det till fina diskussioner i gruppen.

Det var mycket nyttigt som lärdes ut till alla som närvarade, det var kunskap som kan komma att hjälpa en i framtida yrken och situationer.